ASSASSINS CREED ODYSSEY – PC

Torrent Game Crack Full Download  http://tr.link/Ke8hO

Mirror Link : http://bc.vc/Y0606kc

Assassin’s Creed® Odyssey’de kendi kaderine hükmet.
Kimsesiz bir garip adamdan yaşayan bir efsane olmaya giden bir yolculuğa çık. Kendi geçmişinin sırlarını keşfederken Antik Yunanistan’ın kaderini de değiştir.

ANTİK YUNANİSTAN’A SEYAHAT ET
Gür yeşil ormanlardan volkanik adalara ve kalabalık şehirlere, Yunanistan’a yelken aç. Tanrıların ve insanların savaş yorgunu ülkesini keşfederken dövüşmeye de hazır ol.

KENDİ EFSANENİ YARAT
Yapacağın seçimler yolculuğunun gidişatına ve sonucuna etki ediyor. Yeni diyalog sistemi sayesinde ve yapacağın farklı seçimlerle farklı finaller seni bekliyor. Donanımını, gemini ve özel yeteneklerini kişiselleştirerek kendinden bir efsane yarat.

MÜCADELENİN ÖLÇEĞİNİ BÜYÜT
Atina ile Sparta arasındaki yüzlerce askerle yapılan büyük ölçekli savaşlarda savaşçının yeteneklerini sergile, ya da Ege Denizindeki deniz savaşlarında düşman filolarının içine bodoslama dal.

HEYECANLA TAKİP EDİN
Tobii Eye Tracking ile aksiyonu yepyeni bir şekilde deneyimleyin. Genişletilmiş Görünüm özelliği, daha geniş bir çevre perspektifi sunarken Dinamik Işık ve Güneş Efektleri, baktığınız yere göre gerçek bir kum tepesi hissi veriyor. Sadece bakarak yapılan etiketleme, hedefleme ve hedeflere kilitlenme, çok daha doğal bir hal alıyor. Bırakın gözleriniz liderlik etsin.

Assassin’s Creed® in the Odyssey.
Take a trip to become a living legend from a lonely strange man. Change the fate of Ancient Greece while discovering the secrets of its own past.

TRAVEL TO ANCIENT GREECE
From the lush green forests to volcanic islands and crowded cities, sail to Greece. Get ready to fight as you explore the war-torn country of the gods and people.

CREATE YOUR OWN LEGEND
The choices you make will affect the course and the outcome of your journey. Thanks to the new dialogue system and the different choices you will make, different finals are waiting for you. Create your own legend by personalizing your hardware, ship and special abilities.

GROWTH THE SCALE
Demonstrate the skills of the warrior in large-scale battles with hundreds of troops between Athens and Sparta, or dive into the enemy squadrons in the Aegean Sea naval battles.

FOLLOW FOLLOW
Experience the action in a whole new way with Tobii Eye Tracking. The Extended View feature offers a wider environmental perspective, while Dynamic Light and Solar Effects give a real sand dune feel to your location. Tagging, targeting, and deadlocking by targets are becoming more and more natural. Let your eyes lead.

Assassin’s Creed® в Одиссее.
Отправьтесь в путешествие, чтобы стать живой легендой от одинокого странного человека. Измените судьбу Древней Греции, открывая секреты своего прошлого.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНУЮ ГРЕЦИЮ
От пышных зеленых лесов до вулканических островов и многолюдных городов плывите в Грецию. Приготовьтесь сражаться, исследуя истерзанную войной страну богов и людей.

СОЗДАЙ СВОЮ ЛЕГЕНДУ
Выбор, который вы сделаете, повлияет на ход и исход вашего путешествия. Благодаря новой диалоговой системе и различным вариантам выбора вас ждут разные финалы. Создайте свою собственную легенду, персонализируя свое оборудование, корабль и специальные способности.

РОСТ МАСШТАБ
Продемонстрируйте навыки воина в крупномасштабных сражениях с сотнями войск между Афинами и Спартой или погрузитесь в эскадроны противника в морских сражениях в Эгейском море.

СЛЕДУЙТЕ ЗА СЛЕДУЮЩИМ
Испытайте действие совершенно по-новому с Tobii Eye Tracking. Функция расширенного обзора предлагает более широкий обзор окружающей среды, а динамический свет и солнечные эффекты создают ощущение песчаной дюны в вашем регионе. Пометка, нацеливание и взаимоблокировка по целям становятся все более естественными. Пусть ваши глаза ведут.

Add a Comment