BULLETSTORM FULL CLIP EDITION – PC

Torrent Game Crack Full Download  http://tr.link/6Vi

Mirror Link : http://bc.vc/6DRNRUk

Terk edilmiş bir gezegene mecburi olarak ayak basmanın ardından Grayson Hunt, intikam almak ya da hayatta kalmak arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Suikastçı grubu Dead Echo’nun sürgüne gönderilmiş bir üyesi olan ve intikam ateşiyle yanan Grayson, kendisine ihanet eden komutanla yüz yüze geleceği ya da ekibinin gezegenden canlı olarak kurtulmasını sağlayacağı Stygia’da ekibini sahile vurmuş olarak bulur.

Bulletstorm kullanan tek oyunculu (ya da 30 rekabete dayalı skor tabanlı mücadeleden birisinde veya 12 yardımlı çok oyunculu harita ile) mücadele boyunca ustaca düşmanlarınızı öldürün: Bulletstorm, en yaratıcı veya hayal edilebilir şekilde öldürmeleriniz için sizi ödüllendiren, eşsiz “Skillshot” sistemi.

Bulletstorm: Full Clip Edition, mevcut eklentilerini ve ilave olarak Full Clip’e özel tamamen yeni içerikleri barındıran tam bir Bulletstorm deneyimidir!

After forced footing on an abandoned planet, Grayson Hunt is forced to make a difficult choice between revenge or survival. Grayson, an exiled member of the assassin group Dead Echo and burned by the fire of revenge, found his team to coast at Stygia where he would face face-to-face commander or team alive.

Kill your enemies skillfully through a single-player Bulletstorm (or one of 30 competitive score-based combat or 12-assisted multiplayer maps): Bulletstorm, the unique “Skillshot” system that rewards you for the most creative or imaginative kill.

Bulletstorm: Full Clip Edition is a complete Bulletstorm experience with all of its existing add-ons and completely new content dedicated to the Full Clip!

После вынужденного перехода на заброшенную планету, Грейсон Хант вынужден сделать трудный выбор между местью или выживанием. Грейсон, изгнанный член группы убийц «Мертвое эхо» и сожженный огнем мести, нашел свою команду на побережье в Стигии, где он встретится лицом к лицу с командиром или живой командой.

Умело убивайте своих врагов с помощью Bulletstorm для одного игрока (или одной из 30 боевых карт, основанных на результатах соревнований, или многопользовательских карт с 12 помощниками): Bulletstorm, уникальной системы “Skillshot”, которая вознаграждает вас за самое творческое или творческое убийство.

Bulletstorm: Full Clip Edition – это полная версия Bulletstorm со всеми существующими надстройками и совершенно новым контентом, посвященным Full Clip!