Close To The Sun – PC

Torrent Game Crack Full Download : http://bc.vc/JrVrvFJ

Close-to-the-sun-1
Close-to-the-sun-1

1897. Uluslararası suların derinliklerinde, Helios durmaktadır. Kara bulutlar, affedilmeyen dalgalar gövdeye çarparken tepeden süzülüyor. Muhteşem süslemelerle süslenmiş altının devasa etkinlikleri, göz alabildiğince uzuyor. Nikola Tesla’nın vizyonundan doğan Helios, en büyük bilimsel beyinler için cennettir. Araştırma için sınırsız bir ütopya, devletten bağımsız ve toplumun bakışından izole edilmiş. Maddenin ve zamanın sınırlarını zorlamakta özgürsünüz. Gazeteci Rose Archer, Helios’a kız kardeşi Ada’yı aramak için adım attı. Hızla hepsinin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Büyük salonlar boş durur. Çürüyen etin kokusu havada duruyor. Sessizlik. Girişin karşısında tek bir kelime boyanmış… KARANTİNA! ​

Close-to-the-sun-2
Close-to-the-sun-2

1897. In the depths of international waters, Helios stands. Dark clouds float over the hill while unforgiven waves hit the hull. The enormous events of gold, decorated with magnificent decorations, extend as far as the eye can see. From the vision of Nikola Tesla, Helios is heaven for the greatest scientific minds. An unrestricted utopia for research is independent of the state and isolated from the perspective of society. You are free to push the boundaries of matter and time. Journalist Rose Archer made his way to Helios in search of his sister Ada. It quickly discovers that not all are as they appear. The big halls are empty. The smell of rotting flesh is in the air. Silence. One word painted in front of the entrance kelime QUARANTINE!

Close-to-the-sun-3
Close-to-the-sun-3

1897. В глубине международных вод стоит Гелиос. Темные тучи плывут над холмом, а непрощенные волны бьют по корпусу. Огромные золотые события, украшенные великолепными украшениями, простираются до глаз. По замыслу Николы Теслы, Гелиос – это рай для величайших научных умов. Неограниченная утопия для исследований не зависит от государства и изолирована от общества. Вы свободны раздвинуть границы материи и времени. Журналист Роуз Арчер отправился в Гелиос в поисках своей сестры Ады. Это быстро обнаруживает, что не все такие, какими они кажутся. Большие залы пусты. В воздухе витает запах гниющей плоти. Silence. Одним словом нарисовал перед входом келим КАРАНТИН!

Add a Comment