DREAM ALONE – PC

Torrent  Game Crack Full Download : http://tr.link/pql

Mirror Link : http://bc.vc/4CklJQY

Dream Alone, içinde alışılagelmiş platform oyunu oynanışı, ölümcül tuzaklar, karanlık bir hikâye ve benzersiz kahraman yetenekleri barındıran iki boyutlu bir platform oyunudur.

Gizemli bir hastalık, sakin bir kasabayı etkisi altına alır. Kasaba sakinleri birer birer komaya girmeye başlayıp, koca aileler ölüme benzer bir durumda sıkışıp kalırlar. Kahramanımızın ailesinin de bu hastalığa yakalanması sonucu, kahramanımız, hastalığı durdurabilecek, hatta belki durumu tersine bile çevirebilecek güce sahip olan efsanevi büyücü Ölüm Leydisi’ni bulmak için tehlikeli bir yolculuğa başlar.

Kahramanımız orman, mezarlık, savaş alanı, hayalet şehir gibi birçok farklı seviyede yolculuğuna devam eder. Neredeyse tüm seviyelerin, içinde fazladan birkaç nesne barındıran ve tuzakların farklı yerlerde bulunduğu, bir de alternatif gerçeklik versiyonları vardır. Hikâye ilerledikçe, oyuncu olarak siz, ana kahramanımızın geçmişi, onun motivasyonu ve bazı karanlık sırlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız.

Dream Alone is a two-dimensional platform game that includes the usual platform game gameplay, deadly traps, a dark story and unique heroic abilities.

A mysterious disease under the influence of a quiet town. The inhabitants of the town start to enter a coma one by one, and the families are trapped in a similar situation to death. As a result of the disease of our hero’s family, our hero starts a dangerous journey to find the legendary sorcerer Death Master who has the power to stop the disease and even turn the situation upside down.

Our hero continues his journey on many different levels such as forest, cemetery, battlefield, ghost town. Almost all levels have alternate versions of reality, with several extra objects in it and traps in different places. As the story progresses, you as a player will learn more about the history of our main hero, his motivation and some dark secrets.

Dream Alone – это двумерная игровая платформа, включающая обычный игровой процесс в платформе, смертельные ловушки, темную историю и уникальные героические способности.

Таинственная болезнь под влиянием тихого города. Жители города начинают вступать в кому один за другим, и семьи попадают в похожую ситуацию до смерти. В результате болезни семьи нашего героя наш герой начинает опасное путешествие, чтобы найти легендарного волшебника смерти, который имеет право остановить болезнь и даже перевернуть ситуацию с ног на голову.

Наш герой продолжает свое путешествие на разных уровнях, таких как лес, кладбище, поле битвы, город-призрак. Почти все уровни имеют альтернативные варианты реальности, с несколькими дополнительными объектами в ней и ловушками в разных местах. По мере развития истории вы, как игрок, узнаете больше об истории нашего главного героя, его мотивации и некоторых темных секретах.

Add a Comment