EMERGENCY 20 – PC

Torrent Game Crack Full Download  http://tr.link/xxCOqZ

Mirror Link : http://bc.vc/7F303ke

ACİL 20, güncel teknolojiyi kullanarak, 20 yıllık ACİL DURUMUNDA, en iyi 10 görevinizi PC’nize getiriyor! Ayrıca tüm kampanyalar, çok oyunculu haritalar ve serbest modları ile ACİL 5, ACİL 2016 ve ACİL DURUM 2017

Yasadışı bir sokak yarışından nükleer bir erime noktasına kadar serin ve koordineli kurtarma işçilerini heyecan verici gerçek zamanlı görevlerde tutun.

EMERGENCY 20, using the latest technology, 20 years in EMERGENCY, brings your best 10 tasks to your PC! In addition, with all campaigns, multiplayer maps and free modes EMERGENCY 5, EMERGENCY 2016 and EMERGENCY 2017

Keep cool and coordinated rescue workers from an illegal street race to a nuclear melting point in exciting real-time missions.

EMERGENCY 20, используя новейшие технологии, 20 лет в EMERGENCY, приносит ваши 10 лучших задач на ваш компьютер! Кроме того, со всеми кампаниями, многопользовательскими картами и бесплатными режимами EMERGENCY 5, EMERGENCY 2016 и EMERGENCY 2017

Сохраняйте спокойствие и скоординированные спасатели от нелегальной уличной гонки до точки плавления ядер в захватывающих миссиях в реальном времени.