FAR CRY 5 – PC

Torrent Game Crack Download  http://tr.link/VDKh

Mirror Link : http://bc.vc/YJoj8lI

Ödüllü serinin son sürümünde Far Cry Amerika’ya geliyor.

Montana’nın Umut Kasabasına hoş geldin. Burası özgür ve cesur insanların şehri fakat aynı zamanda Cennetin Kapısı adlı kıyamet tarikatının da merkezi. Tarikatın lideri Joseph Seed ve kardeşleri olan Müjdeciler’e karşı sesini yükselt ve kasabayı özgürleştirecek bir direnişin kıvılcımını çak.

ÖLÜMCÜL BİR TARİKATA KARŞI SAVAŞ
Özgür Umut Kasabasında tek başına veya koop modunda oyna. Kendi ordunu kur, tarikata karşı savaş.

MİSİLLEMELER DÜNYASI
Tarikata acımasızca saldır, fakat Joseph Seed ve müritlerinin gazabından sakın.

KENDİ YOLUNU KENDİN AÇ
Tüm zamanların en kişiselleştirilebilir Far Cry oyununda kendi karakterini yarat, kendi maceranı seç.

DİNAMİK ARAÇLAR
Efsanevi spor arabaların, ATV motorların, uçakların, ve diğer araçların dümenine geç, tarikat ile müthiş savaşlara tutuş.

Far Cry is coming to America in the latest release of the award-winning series.

Welcome to Hope Town of Montana. This is the city of free and courageous people, but also the center of the Doomsday at the Gate of Heaven. He raises his voice against the Priest, the leader of the Order, Joseph Seed, and his brothers, and a spark that resents the town.

WAR AGAINST A DEATH
Play alone or in coop mode in Hope Hope Town. Build your own army, fight against the cult.

WORLD OF MISISMS
The Tarikata attack relentlessly, but avoid the wrath of Joseph Seed and his followers.

OPEN YOUR OWN ROAD
Create your own character in the most personalized Far Cry game of all time, choose your own adventure.

DYNAMIC TOOLS
Switch to the ranks of legendary sports cars, ATV engines, planes, and other vehicles, combat with the cult.

Far Cry приезжает в Америку в последнем выпуске удостоенной наград серии.

Добро пожаловать в город Надежды Монтаны. Это город свободных и мужественных людей, но и центр Судного дня у Врат Небес. Он поднимает голос против священника, вождя Ордена, Джозефа Семена и его братьев, и искра, которая возмущает город.

ВОЙНА ПРОТИВ СМЕРТИ
Играйте в одиночку или в режиме курятника в Hope Hope Town. Постройте свою армию, сражайтесь с культом.

МИР МИССИЙ
Атака Тариката неумолимо, но избегает гнева Джозефа Семена и его последователей.

ОТКРЫВАЙТЕ СОБСТВЕННУЮ ДОРОГУ
Создайте свой собственный персонаж в самой настраиваемой игре Far Cry за все время, выберите свое собственное приключение.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Перейдите в ряды легендарных спортивных автомобилей, двигателей ATV, самолетов и других транспортных средств, сражающихся с культом.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*