GTA SAN ANDREAS – PC

 

Torrent Game Crack Full Download : http://tr.link/V587

Mirror Link : http://bc.vc/eULIRpM

gta-sanandreas-1
gta-sanandreas-1

 

 

 

 

 

 

Uzun süren oyun serilerini devam ettirmek çok güç bir iştir. Seriye ait çıkarılan her yeni oyunda oyuncuların beklentileri dikkate alınmalı, yeni oyunu eskisinden farklı kılacak pek çok yenilik getirmeli ve yeni oyunu eskisinden daha güzel yapmalıdır yapımcılar. Biz oyuncuların da gördüğü üzere bu hiç de kolay bir iş değildir. Pek çok seri vardır ki ilk oyundan sonra gelenler ancak onun zayıf birer gölgesi olabilmiştir (Tomb Raider serisi mesela). Bazı seriler de vardır ki çıkan her yeni oyunda seri bir ya da birkaç adım daha ileri taşınır, yenilikler bitmez ve en önemlisi bu yenilikler güzeldir, oyuncuyu mutlu eder ve bazen de şaşırtır. Bu serilerin yapımcılarının sırrı nedir bilinmez, ancak madem üzümü yiyoruz bağını da sormayıverelim. İyi seri denince de akla ilk GTA serisi ve Rockstar Games gelir. Her yeni GTA oyununu bir öncekinden daha büyük, daha eğlenceli ve daha güzel yapabilmiştir Rockstar.GTA serisinin son oyunu San Andreas da buna bir istisna değil.

 

gta-sanandreas-2
gta-sanandreas-2

 

 

 

 

 

 

Maintaining a long series of games is a very difficult task. Every new game of the series should take into account the expectations of the players, the new game should bring many innovations and make the new game more beautiful than before the makers of the game. This is not an easy task, as we have seen by the players. There are a number of series that came after the first game, but only a weak shadow of him (Tomb Raider series, for example). There are also some series that can be moved one or two more steps in each new game, innovations are not finished, and most importantly, these innovations are beautiful, it makes the player happy and sometimes surprised. What is the secret of the producers of this series is not known, but let’s also ask you to eat the grapes. Good series also comes to mind when the first GTA series and Rockstar Games. Every new GTA game can be made bigger, more fun and beautiful than the previous one. The last game of the Rockstar.GTA series is San Andreas.

 

gta-sanandreas-3
gta-sanandreas-3

 

 

 

 

 

 

Поддерживать длинную серию игр – очень сложная задача. Каждая новая игра серии должна учитывать ожидания игроков, новая игра должна приносить много инноваций и делать новую игру более красивой, чем раньше создатели игры. Это непростая задача, как мы видели у игроков. Есть ряд серий, которые вышли после первой игры, но только его слабая тень (например, серия Tomb Raider). Есть также некоторые серии, которые можно перемещать еще на один или два шага в каждой новой игре, инновации еще не закончены, и, самое главное, эти инновации прекрасны, они делают игрока счастливым, а иногда и удивленным. В чем секрет производителей этой серии, неизвестно, но давайте также попросим вас съесть виноград. Хорошая серия также приходит на ум, когда появятся первые серии GTA и Rockstar Games. Каждая новая игра GTA может быть сделана больше, веселее и красивее, чем предыдущая Последняя игра серии Rockstar.GTA – San Andreas.