KEN FOLLETT’S THE PILLARS OF THE EARTH BOOK 1 – PS4

Torrent Game Crack Full Download : http://tr.link/HJ0UaL

Mirror Link : http://bc.vc/HBDaIwu

ken-folletts-the-pillars-of-the-earth-book-1

 

 

 

 

 

 

Ken Follet’in dünyanın en çok satanlarından olan ‘Bir Katedralin Öyküsü’ tamamen yeni interaktif bir yöntemle Kingsbridge adlı köyün öyküsünü yeniden anlatmaktadır. Jack, Aliena ve Philip olarak oynayın ve keşif, karar alma ve diyaloglar yoluyla kitaptaki olayları değiştirin.

12. yüzyıl, İngiltere: Büyük güç ve savaş zamanlarında küçük bir kasaba insanlarının zenginliğini ve güvenliğine sahip çıkmak için katedral inşaatına başladı. Hayatta kalma çabalarında hayatlar ve kaderler iç içe geçmişti. Keşiş Philip, Kingsbridge’in küçük manastırında başrahip olur. Aynı dönemde Jack adlı bir çocuk, üvey annesi tarafından ormanlıkta yetiştirilmiştir. Taş ustalığında yaptığı çıraklık, yetenekli bir yapı ustası olmasının yolunu açmaktadır. Jack ve Philip, rezil asilzade Aliena ile birlikte İngiltere’nin o güne kadar gördüğü en harika katedrallerinden birinin inşaatına başlarlar.

ken-folletts-the-pillars-of-the-earth-book-2

 

 

 

 

 

 

Ken Follet’s le Story of a Cathedral bridge, one of the world’s best sellers, re-describes the story of the village of Kingsbridge in an entirely new interactive way. Play as Jack, Aliena and Philip and change events in the book through discovery, decision making and dialogues.

12th century, England: In times of great power and war, a small town began construction of the cathedral to gain the wealth and security of its people. Life and destiny were intertwined in their survival efforts. The monk Philip becomes the abbot of Kingsbridge’s little monastery. During the same period, a boy named Jack was raised in the woods by his stepmother. His apprenticeship in stone craftsmanship opens the way for him to become a talented building master. Jack and Philip, along with the infamous nobleman Aliena, begin construction of one of England’s most spectacular cathedrals ever.

ken-folletts-the-pillars-of-the-earth-book-4
ken-folletts-the-pillars-of-the-earth-book-4

 

 

 

 

 

 

В одном из бестселлеров Кена Фолле «История соборного моста» рассказывается о совершенно новой интерактивной истории деревни Кингсбридж. Играйте за Джека, Алиену и Филиппа и изменяйте события в книге с помощью открытий, принятия решений и диалогов.

12 век, Англия: во времена великой державы и войны маленький город начал строительство собора, чтобы обрести богатство и безопасность своего народа. Жизнь и судьба были переплетены в их усилиях по выживанию. Монах Филипп становится настоятелем небольшого монастыря Кингсбридж. В тот же период мачеха воспитывала в лесу мальчика по имени Джек. Его мастерство в каменном искусстве открывает ему путь к тому, чтобы стать талантливым мастером строительства. Джек и Филипп вместе с печально известным дворянином Алиеной начинают строительство одного из самых впечатляющих соборов Англии.

 

 

Add a Comment