LAYERS OF FEAR – PS4

Torrent Game Crack Full Download : http://tr.link/bFQ0

Mirror Link : http://bc.vc/6usJ2vN

layers-of-fear-1
layers-of-fear-1

Tuval önünde kendi kendine şekillenirken, sen içkinden bir yudum daha al. Köşede loş bir ışık titreşiyor. Sayısız sanat eseri yarattın ama bunun gibisini asla. Neden daha önce yapmadın ki? Geriye dönüp baktığında her şey o kadar da açık görünüyor ki. Arkadaşların, eleştirmenler, iş ortakların… Yakında hepsi görecek. Ama hala eksik bir şeyler var…

Korku dolu gözlerle yukarı bakıyorsun. Bu melodi… Bu piyano sesi miydi? Sanki o çalıyor gibiydi… Ama bu imkansız. O gitti. Hepsi gitti.
Odaklanman gerek. Bu aşamaya gelmen ne kadar sürdü? Çok uzun ama artık önemli değil. Artık hiçbir şey dikkatini dağıtamaz. Neredeyse bitti. Hissedebilirsin. Senin yaratın. Senin Başyapıtın.

Gerçek bir Korku Şaheseri tuvale aktarılırken yardım etmeye cesaretin var mır? Layers of Fear ağırlıklı olarak hikayeye ve keşfe dayanan, birinci şahıs bir psikedelik korku oyunu. Çılgın bir ressamın zihninin derinliklerine dalıp, sürekli değişen bu muazzam Viktorya dönemi malikanesinde gezinirken deliliğinin sırlarını da ortaya çıkart. Ressamı saran sanrı, korku ve dehşetin perdesini aralarken, onun uzun süredir bitirmek için yanıp tutuştuğu başyapıtı tamamla.

layers-of-fear-2
layers-of-fear-2

Take a sip of your drink while you are shaping up in front of the canvas. A dim light flickers around the corner. You’ve created countless art pieces, but never like that. Why didn’t you do it before? When you look back, everything seems so obvious. Your friends, critics, business partners … Soon they will see. But there’s still something missing Ama

You look up with fearful eyes. This melody … Was that the piano sound? It seemed as if he was stealing … But that’s impossible. He went. They’re all gone.
You need to focus. How long did it take you to get to this stage? It’s too long, but it doesn’t matter anymore. Nothing distracts anymore. Almost done. You can feel it. Make it yours. Your Masterpiece.

Do you have the courage to help when a true Horror Master is transferred to the canvas? Layers of Fear is a first-person psychedelic horror game based mainly on story and exploration. Unravel the secrets of his madness as you dive deep into the mind of a crazy painter and wander through this ever-changing Victorian mansion. As the delusion of the painter opens the veil of horror and horror, complete the masterpiece which he has long been endeavoring to finish.

layers-of-fear-3
layers-of-fear-3

 

Сделайте глоток напитка, пока вы готовитесь к холсту. Тусклый свет мерцает за углом. Вы создали бесчисленное количество произведений искусства, но никогда не были такими. Почему ты не сделал это раньше? Когда вы оглядываетесь назад, все кажется таким очевидным. Ваши друзья, критики, деловые партнеры … Скоро они увидят. Но все еще чего-то не хватает, Ама

Ты смотришь вверх со страшными глазами. Эта мелодия … Это был звук пианино? Казалось, будто он ворует … Но это невозможно. Он ушел Они все ушли.
Вам нужно сосредоточиться. Сколько времени вам понадобилось, чтобы добраться до этой стадии? Это слишком долго, но это больше не имеет значения. Ничто не отвлекает больше. Почти готово Вы можете почувствовать это. Сделай это своим. Твой шедевр.

Хватит ли у вас смелости помочь, когда настоящий мастер ужасов переведен на холст? Layers of Fear – это психоделическая игра ужасов от первого лица, основанная в основном на истории и исследованиях. Раскройте секреты его безумия, погружаясь в сознание сумасшедшего художника и бродя по этому постоянно меняющемуся викторианскому особняку. Когда иллюзия художника открывает завесу ужаса и ужаса, завершите шедевр, который он так долго пытался закончить.

Add a Comment