MIDDLE EARTH SHADOW OF MORDOR – XBOX 360

Torrent Game Crack Full Download : http://tr.link/7xNU

Mirror Link : http://bc.vc/CSVnI7e

İntikam planlarını uygulayarak Mordor’a diz çöktürmeye çalışacakları dinamik bir oyun ortamı sunuyor. Oyun Sauron’un Mordor’a döndüğü, Kara Süvarilerinin Kara Kapının Korucularını vahşice katlettiği gece başlıyor.
Tayf Güçlerini Kullanın – Aksiyon TPS türünde olan bu oyunda oyuncular intikamlarını ölümcül yakın saldırılar, acımasız gizli saldırılar ve yenilikçi menzilli saldırılar planlayarak almak için Tayf Güçlerini yönetecekler.
Düşmanlarınızı Hükmedin – Dünyayı Tayf Güçlerinin gözüyle görün ve Talion’ın intikamına katkıda bulunacak her bir düşman hakkında ayrıntıları ortaya çıkarın; her bir düşman oyuncuların üzerinde çalışıp manipüle edebilecekleri kişilik özelliklere, anılara ve yeteneklere sahip.Mordor’a İstediğinizi Yaptırın. Oyuncular düşmanları Suikast Yapma, Dehşete Düşürme, Kurban Etme veya Casusluk Yapmaya zorlayarak birbirine düşürebilecekler. Oyuncuların Nemesis Sistemine göre yaptıklarına bağlı olarak karşılaşılan her düşman birbirinden farklı olacak ve oyunun gidişatı sırasında kişisel baş düşmanlar haline dönüşebilecekler.

He proposes a dynamic gaming environment where he tries to bring Mordor to his knees by following the plans of revenge. The game begins on the night Sauron returns to Mordor, when the Black Cavalry brutally kills the guards of the Land Gate.
Use Typhoon Powers – Action In this TPS type of game, players will manage their revenge to manage the Telegraphic Force by planning deadly attacks, brutal secret attacks and innovative ranged attacks.
Unleash your enemies – See the world through the Specter Powers and reveal details about each enemy that will contribute to the revenge of Talion; they have the personality traits, memories and abilities they can manipulate and manipulate on each enemy player. Players will be able to fend off enemies by forcing them to Assassinate, Terrify, Sacrifice or Spies. Depending on what the players are doing according to the Nemesis System, each enemy will be different and will become personal enemies during the course of the game.

Он предлагает динамичную игровую среду, где он пытается поставить Мордора на колени, следуя планам мести. Игра начинается в ночь, когда Саурон возвращается в Мордор, когда Черная кавалерия жестоко убивает охранников Земельных ворот.
Использование Typhoon Powers – Action В этом типе игры TPS игроки будут отомстить за управление Телеграфической Силой, планируя смертельные атаки, жестокие тайные атаки и новаторские атаки дальнего боя.
Раскрыть врагов – увидеть мир через Призрачные силы и раскрыть подробности о каждом враге, который будет способствовать мести Талиона; у них есть индивидуальные черты, воспоминания и способности, которыми они могут манипулировать и манипулировать каждым игроком противника. Игроки смогут отбивать врагов, заставляя их убивать, терпеть, жертвовать или шпионов. В зависимости от того, что делают игроки в соответствии с системой Немезиды, каждый враг будет другим и станет личным врагом в ходе игры.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*