PES 2018 – PS3

Torrent Game Crack Full Download http://tr.link/Bue0R

Mirror Link : http://bc.vc/jRK3uMC

‘Efsanelerin yaratıldığı yer’ PES’in dönüşünü kapsıyor, yeni özellikler, modlar ve eşsiz bir oynanışla birlikte.

Pro Evolution Soccer 2018’de, aşağıdaki yeni özelliklerle efsane derecesine yükselin:

• Birinci Sınıf Oynanış – Stratejik Dripling, RealTouch+ ve yeni setler bu eşsiz oyunu bir üst dereceye daha taşır

• Sunum Tamiri – Yeni menü ve gerçek oyuncu resimleri

• PES Lig Entegrasyonu – myClub de dahil olarak yeni modlarla PES Lig’te yarışın

• Online Co-op – Birlikte oynamak için yeni bir mod eklendi. Çalışın, oynayın ve klanınızı en yüksek seviyeye ulaştırın

• Rastgele Seçim Maç – Fanların en sevdiği şey yeni sunum ve özelliklerle geri geldi

• Master Lig Geliştirilmesi – Yeni sezon öncesi yarışmalarla hayatı menajer olarak deneyebilirsiniz, geliştirilmiş transfer sistemi, sunum ve fonksiyonlar

• Geliştirilmiş Fox Motoru – yeni aydınlatma, gözden geçirilmiş oyuncu modelleri ve animasyon, yüz ifadeleri ve beden hareketleri de dahil ederek oyunu gerçek hayata taşır’

‘Where legends are created’ covers the return of PES, along with new features, modes and unique gameplay.

At Pro Evolution Soccer 2018, rise to the legend with the following new features:

• First-Class Gameplay – Strategic Dripling, RealTouch + and new sets take this unique game to a higher level

• Presentation Repair – New menu and real player pictures

• PES League Integration – Compete in PES League with new modes including myClub

• Online Co-op – Added a new mode to play together. Work, play and bring your clan to the highest level

• Random Selection Match – Fans’ favorite thing came back with new presentations and features

• Master League Development – You can try life as a manager with new pre-season contests, improved transfer system, presentation and functions

• Improved Fox Engine – takes the game into real life, including new lighting, revised player models and animation, facial expressions and body movements

«Где создаются легенды» охватывает возвращение PES, а также новые функции, режимы и уникальный игровой процесс.

На Pro Evolution Soccer 2018 станьте легендой со следующими новыми функциями:

• Первоклассный игровой процесс – Стратегический Dripling, RealTouch + и новые наборы выводят эту уникальную игру на более высокий уровень

• Ремонт презентаций – новое меню и реальные картинки игроков

• Интеграция в PES League – Соревнуйтесь в PES League с новыми режимами, включая myClub

• Online Co-op – добавлен новый режим для совместной игры. Работай, играй и приведи свой клан на высший уровень

• Случайный выбор матча – любимая вещь фанатов вернулась с новыми презентациями и функциями

• Развитие мастер-лиги – вы можете попробовать себя в роли менеджера с новыми предсезонными конкурсами, улучшенной системой трансфера, презентацией и функциями

• Улучшенный движок Fox – переносит игру в реальную жизнь, включая новое освещение, обновленные модели игроков и анимацию, выражения лица и движения тела

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*