THE LEGEND OF ZELDA SKYWARD SWORD – Wii

Torrent Game Crack Full Download: http://tr.link/bpGjC

Zelda Efsanesi: Zamanın Ocarina’sı olayları için sahneye çıkarak en geniş Zelda macerasına çıkın!
Bugüne kadarki herhangi bir oyunun en gerçekçi kılıç savaşlarından bazılarını deneyimleyin, her karşılaşmayı hem beynin hem de kasıtlı bir mücadeleye dönüştürün.
Düşman saldırılarını ve savunmalarını analiz edin ve dövüş ve bulmaca çözmeyi birleştiren dinamik bir yeni savaş sisteminde kesin kılıç dalgalanmaları ile mücadele edin.
Serinin tarihinin en büyük ve en zorlu zindanlarından bazılarını derinlemesine bir şekilde harmanlayan büyük, çok katmanlı bir dünyayı keşfedin.
Çatı Kuşunuzu gökyüzünün karşısına sürün, yüzen adaları keşfederek, görevler alarak ve hazineyi araştırın. Silahları, eşyaları ve kalkanları yükselten nadir malzemeleri bulun.

Embark on the most expansive Zelda adventure yet, setting the stage for the events of The Legend of Zelda: Ocarina of Time!
Experience some of the most realistic sword combat of any game to date, turning every encounter into a challenge of both brains and brawn.
Analyze enemy attacks and defenses and counteract with precise sword swings in a dynamic new combat system that combines fighting and puzzle-solving.
Explore a massive, multilayered world that seamlessly blends soaring exploration some of the largest and most challenging dungeons in the history of the series.
Ride your Loft Bird across the skies, exploring floating islands, taking on quests and searching for treasure. Find rare materials that upgrade weapons, items, and shields.

Отправляйтесь в самое экспансивное приключение Зельды, создавая сцену для событий Легенды Зельды: Окарина Времени!
Испытайте некоторые из самых реалистичных сражений с мечом любой игры на сегодняшний день, превратив каждую встречу в вызов как мозгов, так и мускулов.
Проанализируйте атаки противника и защиты и противодействуйте точным колебаниям мечей в динамичной новой боевой системе, которая сочетает в себе боевые действия и решение головоломок.
Исследуйте массивный, многослойный мир, который легко смешивает растущие исследования некоторых из самых больших и самых сложных подземелий в истории серии.
Прокатитесь на лодке по небу, исследуйте плавающие острова, отправляйтесь на поиски и найдите клад. Найдите редкие материалы, которые обновляют оружие, предметы и щиты.