THE PILLARS OF THE EARTH – PC

Torrent Game Crack Full Download  http://tr.link/TdQR5J

Mirror Link : http://bc.vc/hhXzX0d

Ken Follet’in dünyanın en çok satanlarından olan ‘Bir Katedralin Öyküsü’ tamamen yeni interaktif bir yöntemle Kingsbridge adlı köyün öyküsünü yeniden anlatmaktadır. Jack, Aliena ve Philip olarak oynayın ve keşif, karar alma ve diyaloglar yoluyla kitaptaki olayları değiştirin.

12. yüzyıl, İngiltere: Büyük güç ve savaş zamanlarında küçük bir kasaba insanlarının zenginliğini ve güvenliğine sahip çıkmak için katedral inşaatına başladı. Hayatta kalma çabalarında hayatlar ve kaderler iç içe geçmişti. Keşiş Philip, Kingsbridge’in küçük manastırında başrahip olur. Aynı dönemde Jack adlı bir çocuk, üvey annesi tarafından ormanlıkta yetiştirilmiştir. Taş ustalığında yaptığı çıraklık, yetenekli bir yapı ustası olmasının yolunu açmaktadır. Jack ve Philip, rezil asilzade Aliena ile birlikte İngiltere’nin o güne kadar gördüğü en harika katedrallerinden birinin inşaatına başlarlar.

Tüm zamanların en başarılı romanlarından biri şimdi üç kısımla bir video oyun serisi olarak uyarlandı
Romandaki olayları değiştirin ve karakterlerinin kaderlerini etkileyin
30 yıla yayılmış savaş destanını, kumpasları ve romantizmi izleyin
Oynanabilir üç farklı karakter: Dışlanmış Jack, asilzade Aliena ve keşiş Philip
200 el yapımı arka plan ile 12. yüzyıl hayatını canlandırıyor
Benzersiz 2D tarzında tamamen canlandırılmış
Kontrol cihazı ve fare ile kullanım için optimize edilmiş
Prag FILMharmonic Orkestrası tarafından Orkestra Müzikleri
Glen McCready Philip olarak, Naomi Sheldon Aliena olarak ve Cody Molko genç, Alex Jordan yetişkin Jack olarak İngilizce ve Almanca eksiksiz dublaj
Cantor seslendirmesiyle Ken Follett’in özel ortaya çıkışı

Ken Follet’s le Story of a Cathedral bridge, one of the world’s best sellers, re-describes the story of the village of Kingsbridge in an entirely new interactive way. Play as Jack, Aliena and Philip and change events in the book through discovery, decision making and dialogues.

12th century, England: In times of great power and war, a small town began construction of the cathedral to gain the wealth and security of its people. Life and destiny were intertwined in their survival efforts. The monk Philip becomes the abbot of Kingsbridge’s little monastery. During the same period, a boy named Jack was raised in the woods by his stepmother. His apprenticeship in stone craftsmanship opens the way for him to become a talented building master. Jack and Philip, along with the infamous nobleman Aliena, begin construction of one of England’s most spectacular cathedrals ever.

One of the most successful novels of all time has now been adapted into a video game series with three parts
Change events in the novel and influence the fate of your characters
Follow the 30-year-old epic, calipers and romance
Three different characters that can be played: Jack Jack, nobleman Aliena and monk Philip
Revives 12th century life with 200 handmade backgrounds
Fully animated in a unique 2D style
Optimized for use with the controller and mouse
Orchestra Music by the Prague FILMharmonic Orchestra
Glen McCready as Philip, Naomi Sheldon as Aliena and Cody Molko teenager, Alex Jordan dubbing complete English and German as adult Jack
Special appearance of Ken Follett with Cantor voiceover

В одном из бестселлеров Кена Фолле «История соборного моста» рассказывается о совершенно новой интерактивной истории деревни Кингсбридж. Играйте за Джека, Алиену и Филиппа и изменяйте события в книге с помощью открытий, принятия решений и диалогов.

12 век, Англия: во времена великой державы и войны маленький город начал строительство собора, чтобы обрести богатство и безопасность своего народа. Жизнь и судьба были переплетены в их попытках выжить. Монах Филипп становится настоятелем небольшого монастыря Кингсбридж. В тот же период мачеха воспитывала в лесу мальчика по имени Джек. Его мастерство в каменном искусстве открывает ему путь к тому, чтобы стать талантливым мастером строительства. Джек и Филипп вместе с печально известным дворянином Алиеной начинают строительство одного из самых впечатляющих соборов Англии.

Один из самых успешных романов всех времен был теперь преобразован в серию видеоигр из трех частей.
Изменяйте события в романе и влияйте на судьбу ваших персонажей
Следите за 30-летним эпосом, суппортами и романтикой
Три разных персонажа, которых можно сыграть: Джек Джек, дворянин Алиена и монах Филипп
Оживляет жизнь 12 века с 200 фонами ручной работы
Полностью анимированный в уникальном 2D стиле
Оптимизирован для использования с контроллером и мышью
Оркестр Музыка Пражского ФИЛЬМармонического Оркестра
Глен МакКреди в роли Филиппа, Наоми Шелдон в роли Алиены и подростка Коди Молко, Алекс Джордан озвучивает полный английский и немецкий языки как взрослый Джек
Особая внешность Кена Фоллетта с озвучкой Кантора